საწყისი გვერდი

 

ჩვენს შესახებ


შემოქ. ინდუსტრია
& ხალხური რეწვა


კულტურული
მემკვიდრეობა


ქართული კულტ.
კვლევის საერთ.
ინიციატივა


საგალერეო
საქმიანობა


გალერეა/სალონი
ისტორიალი

 

ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების დაცვა

ქ. თელავის ბატონის ციხის კომპლექსის
საკონსერვაციოგეგმისშემუშავების პროექტიკონსერვაციისგეგმა

კონტრაქტორი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი / მუნიციპალური განვითარების ფონდი

გუნდი: მარიამ დვალიშვილი, პროექტის დირექტორი; ნატო ცინცაბაძე, არქიტექტორ-რესტავრატორი; მანანა სურამელაშვილი, ხელოვნებათმცოდნე; ირაკლი კევლიშვილი, კონსტრუქტორი;დარეჯან მღებრიშვილი, გეოლოგი; გიორგი ლაღიაშვილი, არქეოლოგი; გიორგი გაგოშიძე, დენდროლოგი; ნანა კუპრაშვილი, კედლის მხატვრობის სპეციალისტი; თამარ ფეიქრიშვილი, სოციოლოგი; ეთერ მახათელაშვილი, ერეკლე ნაროუშვილი, გიორგი სუთიძე, არქიტექტორ-რესტავრატორები; ზაალ მეღვინეთუხუცესი, კონსულტანტი; ნატალია ჩიტიშვილი, თამარ კიკნაძე, ტექნიკური მხარდაჭერა

პროექტის მიზანი
________________________________________________

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა თელავის ბატონის ციხის კონსერვაციის გეგმის შემუშავება, რომელიც წარმოადგენს ძეგლზე კონსერვაციული ჩარევის სახელმძღვარენო პრინციპებს.

განხორციელებული სამუშაოები
_______________________________________________

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ძეგლის მრავალდისციპლინარული კვლევა რომელიც მოიცავდა:

  • ასხელოვნებათმცოდნეო კვლევას
  • კონსტრუქციულ დასკვნას მდგრადობაზე
  • საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას
  • არქეოლოგიურ კვლევას
  • მცენარეთა საფარის ინვენტარიზაციას
  • ნალესობის მდგომარეობის შეფასებას
  • სოციოლოგიურ კვლევას
ასევე განხორციელდა ანაზომების განახლება და ბატონის ციხის კომპლექსის ისტორიული ნაგებობების საინფორმაციო ბაზის შედგენა

 


ENG

 


საქართველო, თბილისი, ნიკო ნიკოლაძის ქ. 7; ტელ.:995 32 931335; ელ.ფოსტა: gacc@gaccgeorgia.org

©Georgian Arts & Culture Center