Books Post Cards Books Post Cards Books Post Cards Books Post Cards Books Post Cards

 


საწყისი გვერდი   

"ისტორიალი”-ს შესახებ

ისტორიული მოტივები

ტრადიციული რეწვა


წიგნები / ღია ბარათები

კონტაქტი

ორგანიზაციის საწყისი გვერდი

 

 

 

 

 

ვახტანგ ბერიძის სახ. ქართული ხელოვნების I საერთაშორისო სიმპოიზიუმის მოხსენებები

პუბლიკაცია  წარმოადგენს სიმპოზიუმის "ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში" - მოხსენებების კრებულს (ინგლისურ ენაზე)
ვრცლად...


საქართველო დროსა და სივრცეში

არქეოლოგიური პერიოდის უნიკალური ნიმუშების,  არქიტექტურის და კედლის მხატვრობის, ჭედური ხელოვნებისა და ქვაზე კვეთის, ისტორიული თუ ეთნოგრაფიული ფოტოებით ილუსტრირებული ბროშურა (18 გვერდი) წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარე  კულტურული და ისტორიული პროცესების ამსახველ ქრონიკას.  (ინგლისურ  და ფრანგულ ენებზე)
ვრცლად…

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა -
აფხაზეთი, შიდა ქართლი

ბროშურა წარმოადგენს საქართველოს კონფლიქტური რეგიონების - აფხაზეთის და შიდა ქართლის ჩრდილოეთ ნაწილის ისტორიის და კულტურული მემკვიდრეობის  მოკლე მიმოხილვას. (ინგლისურ ენაზე) ვრცლად...

საქართველოს ეროვნული საგანძური

ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა ნაშრომები, ნეოლითური კერამიკის, ტიხრული მინანქარის და ჭედური ხელოვნების ნიმუშებით  დასურათებული კატალოგი  სრულად წარმოგვიდგენს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურს. (ინგლისურ ენაზე)
ვრცლად…

 


მისამართი: ნიკო ნიკოლაძის ქ.#7. თბილისი, საქართველო;
ტელ: (995 32)  931335, ფაქსი: (995 32)  92133; 5 e-mail:  crafts@gaccgeorgia.org
© ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი "ისტორიალი"